an toàn vệ sinh thực phẩm

An toàn vệ sinh thực phẩm nhập khẩu

Quý công ty cho tôi hỏi: Những thực phẩm nhập khẩu nào được miễn kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm?

Trả lời:

Theo quy định của pháp luật hiện nay, tất cả các sản phẩm khi nhập khẩu vào Việt Nam đều phải qua kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, có một số trường hợp thực phẩm nhập khẩu được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm, bao gồm các loại thực phẩm:

an toàn vệ sinh thực phẩm

  1. Thực phẩm mang theo người nhập cảnh để tiêu dùng cá nhân trong định mức được miễn thuế nhập khẩu;
  2. Thực phẩm trong túi ngoại giao, túi lãnh sự;
  3. Thực phẩm quá cảnh, chuyển khẩu;
  4. Thực phẩm gửi kho ngoại quan;
  5. Thực phẩm là mẫu thử nghiệm hoặc nghiên cứu;
  6. Thực phẩm là mẫu trưng bày hội chợ, triển lãm.

Trong một vài trường hợp cụ thể, có thể đã qua kiểm tra an toàn về sinh thực phẩm hoặc do không cần thiết phải kiểm tra mà các loại thực phẩm có thể không cần phải kiểm tra an toàn về sinh thực phẩm.

Mọi thắc mắc liên quan đến pháp luật, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ:

Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623

Email: luatviettin@gmail.com

Rất mong được hợp tác cùng quý khách!

Post Author: Phương Đỗ