Tình huống liên quan về thủ tục đầu tư

Tình huống

Công ty cổ phần A là công ty của Việt Nam và Công ty TNHH B là công ty của Trung Quốc dự kiến cùng hợp tác đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực cảng biển và đóng tàu trên biển tại Hải Phòng.

1) Tư vấn các hình thức đầu tư mà nhà đầu tư có thể lựa chọn trong tình huống trên và thủ tục đầu tư theo các hình thức đó?

2) Trình bày về những ưu đãi đầu tư mà dự án  trên có thể được hưởng. Cách thức để nhà đầu tư được hưởng những ưu đãi đó?

Trả lời:

Trong tình huống này, Luật Việt Tín sẽ gợi ý giải đáp từng thắc mắc như sau:

1) Các hình thức đầu tư mà nhà đầu tư có thể lựa chọn trong tình huống này là thành lập tổ chức kinh tế, đầu tư theo hợp đồng BCC, và góp vốn; mua cổ phần, phần vốn góp trong tổ chức kinh tế (trong trường hợp công ty B là nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty A là tổ chức kinh tế trong nước).

Thủ tục đầu tư với mỗi hình thức đầu tư đã gợi ý:

Với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế: trong trường hợp phải xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư). Lúc này muốn các định được cơ quan có thẩm quyền nào để nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư cần phải xem xét tổ chức kinh tế dự định thành lập đặt ở đâu. Nếu đặt tại các khu kinh tế, các nhà đầu tư muốn cấp Giấy chứng nhận đầu tư cần phải xin Ban quản lý của khu kinh tế; nếu không thuộc trường hợp này các nhà đầu tư sẽ xin cấp tại Sở kế hoạch đầu tư nơi tổ chức kinh tế được đặt.

Tình huống liên quan về thủ tục đầu tư

Với hình thức đầu tư theo Hợp đồng BCC: có 5 thủ tục đầu tư có thể áp dụng trong đó có: thủ tục đầu tư với dự án phải xin chủ trương đầu tư của Quốc Hội, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thủ tục phải xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thủ tục không phải xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Cần phải dựa vào nhiều yếu tố khác như phạm vi đầu tư mục đích đầu tư,… để có thể lựa chọn đúng thủ tục đầu tư.

Với hình thức đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong tổ chức kinh tế thủ tục đầu tư  đã được chúng tôi liệt kê đầy đủ trong đầu tư theo hình thức góp vốn; mua cổ phần, phần vốn góp trong tổ chức kinh tế. Mấu chốt nhất vẫn là việc cần xác định tỷ lệ sở hữu vốn của công ty B trong công ty A là bao nhiêu.

2) Ưu đãi đầu tư được hưởng không phụ thuộc vào những ưu đãi của khu công nghiệp như: ưu đãi về thuế, đất đai, tài chính,… Tuy nhiên do việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài mà các khu công nghiệp có thể đưa ra cho các nhà đầu tư nhiều ưu đãi hơn nữa theo đúng quy định về đầu tư.

Vì cơ quan nhà nước chỉ quyết định đến việc cấp hay không cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nên cách thức để nhà đầu tư được hưởng những ưu đãi này là việc các nhà đầu tư phải tự mình chứng minh quyền được hưởng của mình với cơ quan nhà nước, sau đó sẽ tiến hành những thủ tục theo yêu cầu của cơ quan đó.

 

Post Author: Sơn Trường