Thực hiện thanh tra lĩnh vực bất động sản

Trong giai đoạn này, nhiệm vụ hàng đầu của các cơ quan chức năng đó chính là việc phải tăng cường thanh tra thuế doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản và mỹ phẩm.

Vào ngày 26 tháng 7, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đã có đưa ra những báo cáo chính thức cho công tác chống gian lận thương mại tháng 7 năm 2017.

Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đặt ra nhiệm vụ trong tháng 8 năm 2017 cần tăng cường công tác rà soát thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư và thanh kiểm tra đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế. Đó là việc doanh nghiệp thuộc diện kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng, doanh nghiệp có ưu đãi, miễn giảm thuế; doanh nghiệp có giao dịch đáng ngờ; doanh nghiệp chưa hoàn thành thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tuân theo đúng quy trình tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam; doanh nghiệp chưa hoàn thiện hoàn toàn cho công tác thanh tra và kiểm tra trong thời hạn từ 5 năm trở lên.

Thực hiện thanh tra lĩnh vực bất động sản

Ngoài ra, bên cạnh đó thì công tác thanh tra, kiểm tra cũng tập trung vào doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Đó là việc tập trung chủ yếu vào các ngành nổi bật như đồ nhựa, đồ gỗ, dệt may, da giày, kinh doanh bất động sản, mỹ phẩm, dược phẩm, trang thiết bị y tế, các doanh nghiệp khai thuế nhà thầu có số thuế nộp lớn. Bên cạnh đó chính là các doanh nghiệp kinh doanh hàng tiêu dùng như điện thoại, phương tiện giao thông có số trích lập dự phòng cao; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài từ khu vực kém minh bạch về thuế có doanh thu từ 200 tỉ đồng trong một năm. Thêm vào đó có thể là các doanh nghiệp có tồn tại những giao dịch và liên kết, các doanh nghiệp có nhiều rủi ro về hóa đơn, hay các doanh nghiệp có những thông tin rủi ro không mong muốn từ bên thứ ba.

Trong suốt giai doạn tháng 7 năm 2017, các đơn vị thuộc Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra tới 2.444 hồ sơ. Trong số cá hồ sơ đó, những cơ quan này đã phát hiện ra khoảng 2.329 có dấu hiệu hồ sơ vi phạm. Bên cạnh đó, họ còn phát hiện được số thuế cần tiết phải truy thu, truy hoàn và phạt hơn 375,3 tỉ đồng; đồng thời các cơ qua này còn tiến hành thực hiện hoạt động giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng là 42,6 tỉ đồng và giảm lỗ gần 1.377 tỉ đồng.

Post Author: Sơn Trường