Thu ngân sách 7 tháng ở mức thấp

So với dự toán, có 9/17 khoản thu, sắc thuế ước thu đạt khá (trên 58%) như: Thuế thu nhập cá nhân; tiền sử dụng đất; thu phí, lệ phí; Thu tại xã; thu từ xổ số.

Căn cứ theo số liệu thống kê mới nhất, tổng thu ngân sách nhà nước trong tháng 7 năm 2017 theo thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của ngành Thuế ước đạt ước đạt 82.8 nghìn tỷ đồng. Theo đó, con số này đạt 8,5% so với dự toán và bằng 94,8% so với thời điểm cùng kỳ năm ngoái.

Nhìn chung, nếu không tính đến các khoản thu liên quan đến đất đai, phí, lệ phí thì so với cùng kỳ các năm gần đây, kết quả thu nội địa 7 tháng năm nay đạt thấp cả về tiến độ thu cũng như tốc độ tăng trưởng.

Cụ thể, theo quy trình tư vấn luật đầu tư nước ngoài với doanh số thu từ dầu thô ước đạt 3.5 nghìn tỷ đồng, thì con số này chính xác được ước tính bằng 9,1% dự toán và bằng 103,2% so với cùng kỳ. Ngoài ra, trên cơ sở sản lượng thanh toán ước đạt 1.130 ngàn tấn, giá dầu thanh toán trong tháng 7 năm nay được ước tính sẽ đạt 48 đô la Mỹ/thùng. Theo số liệu thống kê trong quá khứ, mức giá này được cho là thấp hơn 2 đô la Mỹ /thùng so với giá dự toán.

Thu ngân sách 7 tháng ở mức thấp

Ngoài ra, thu nội địa theo ước tính sẽ đạt tới 79.3 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, số thu không kể tiền sử dụng đất ước đạt 73.3 nghìn tỷ đồng. Con số này bằng 8,5% so với dự toán pháp lệnh và bằng 96,8% so với cùng kỳ.

Như vậy, nhìn chung là sau 7 tháng đầu năm 2017, hệ thống Thuế đã điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thu được 549.396 tỷ đồng. Con số này không bao gồm phần thu từ bán cổ phần của Nhà nước tại các doanh nghiệp.

Cụ thể, theo số liệu thu thập được thì nguồn thu từ dầu thô ước đạt hơn 27 nghìn tỷ đồng. Thêm vào đó, thu từ dầu thô đạt khá chủ yếu do giá dầu thanh toán bình quân 7 tháng ước đạt 53,7 đô la Mỹ /thùng. Mức giá này trên thưc tế là cao hơn 3,7 đô la Mỹ /thùng so với giá dự toán, đồng thời cũng là tăng 32,9% so với cùng kỳ năm 2016.

Thêm vào đó, hiện nay vẫn còn đến 8/17 khoản thu chưa đảm bảo tiến độ thực hiện dự toán như: Khu vực doanh nghiệp nhà nước; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; khu vực công thương nghiệp – ngoài quốc doanh; thu cổ tức và lợi nhuận còn lại; lệ phí trước bạ; thuế bảo vệ môi trường; thu khác ngân sách; thu cấp quyền khai thác khoáng sản.

Post Author: Sơn Trường