thủ tục thành lập công ty cổ phần

Dịch vụ tư vấn thủ tục thành lập công ty cổ phần

Qua tìm hiểu trên internet, tôi có đọc bài viết của công ty về thủ tục thành lập công ty cổ phần và cảm thấy dịch vụ tư vấn của Việt Tín khá chất lượng. Tôi muốn công ty tư vấn giúp tôi một vấn đề: Tôi là người có kinh nghiệm lâu năm  trong lĩnh vực quản lý và có trình độ chuyên môn khá tốt, tôi rất muốn trở thành thành viên của Hội đồng quản trị nhưng không biết để trở thành thành viên Hội đồng quản trị cần những tiêu chuẩn, điều kiện thế nào. Mong công ty tư vấn giúp tôi vấn đề này.

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và chia sẻ khó khăn với chúng tôi, chúng tôi xin chia sẻ một số thông tin mong rằng sẽ giúp bạn giải quyết được vấn đề còn thắc mắc.

thủ tục thành lập công ty cổ phần

Thành viên Hội đồng quản trị là những người tham gia bỏ phiếu quyết định các vấn đề quan trọng của công ty, vì vậy không chỉ các quy định của pháp luật yêu cầu nghiêm ngặt mà ngay cả công ty cũng có nhưng yêu cầu khắt khe, tùy vào điều lệ của từng công ty. Dựa trên các căn cứ pháp luật, thành viên hội đồng thành viên cần phải đáp ứng được những điều kiện sau:

  • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp 2014;
  • Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
  • Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
  • Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

Như vậy, trong trường hợp này, bạn cần đáp ứng các điều kiện về trình độ chuyên môn quản lý theo quy định của pháp luật doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tùy vào từng công ty sẽ có điều kiện và tiêu chuẩn riêng biệt đối với thành viên Hội đồng quản trị, được quy định cụ thể, chi tiết trong Điều lê thành lập công ty.

Xem thêm:

  • Thủ tục Thành lập công ty liên doanh
  • Thủ tục góp vốn của cá nhân nước ngoài vào công ty Việt Nam

Post Author: Phương Đỗ