tư vấn về pháp luật

Tư vấn về pháp luật công ty cổ phần

Dịch vụ tư vấn về pháp luật: Hiện nay tôi đã được đề cử vào thành viên Ban kiểm soát và đang làm những nhiệm vụ đầu tiên. Tôi muốn tìm hiểu thêm về quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát đối với hoạt động của công ty. Mong công ty tư vấn giúp […]

Tòa án giải quyết phá sản

Tư vấn về pháp luật – Tư vấn Luật Việt Tín

Tôi đang muốn tìm một công ty tư vấn về pháp luật phá sản và được biết đến Việt Tín thông qua sự giới thiệu của bạn bè. Hiện nay, công ty tôi đang là chủ nợ của một doanh nghiệp X, thời hạn thực hiện nghĩa vụ trả nợ đã đến mà công ty X vẫn […]