tư vấn làm sổ đỏ

Dịch vụ tư vấn làm sổ đỏ

Trước đây, tôi đã sử dụng dịch vụ tư vấn làm sổ đỏ của công ty và rất hài lòng với dịch vụ của công ty. Hiện nay, tôi đang có một vấn đề muốn công ty tư vấn giúp tôi: Tôi đang đại diện của một hộ kinh doanh, do kinh doanh không hiệu […]

Thủ tục cấp sổ đỏ

Tư vấn làm sổ đỏ

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay còn gọi là sổ đỏ là giấy tờ pháp lý xác lập mối quan hệ giữa Nhà nước với người sử dụng đất về quyền hạn và nghĩa vụ trong việc sử dụng đất đai. Hiện nay, cùng với sự phát triển cả xã hội, các vấn đề pháp […]