công ty luật

Công ty luật

Mong công ty luật Việt Tín tư vấn cho tôi vấn đề sau: Khi tiến hành thủ tục phá sản, Thẩm phán H được chỉ định làm thẩm phán giải quyết phá sản cho doanh nghiệp chúng tôi. Sau một thời gian, Thẩm phán T được cử làm người thay thế thẩm phán H tiếp tục giải […]