luật công ty

Luật công ty cổ phần

Mong công ty tư vấn về luật công ty giúp tôi: Tôi đang làm việc trong công ty cổ phần X. Hiện nay, tôi chuẩn bị được thăng chức lên làm Giám đốc công ty. Tôi muốn biết, theo quy định của pháp luật hiện nay, khi là Giám đốc thì tôi có quyền và […]

quyết định thành lập công ty cổ phần

Đơn đăng kí kinh doanh

Tôi có tham khảo bài viết về đơn đăng kí kinh doanh của Luật Việt Tín và đã thành lập được công ty. Do kinh doanh không hiệu quả nên công ty không phát triển được dẫn tới phá sản. Hiện nay, với kinh nghiệm của mình, tôi đang muốn được tuyển dụng làm Giám […]