đăng kí kinh doanh

Sau đăng kí kinh doanh

Sau khi hoàn thành đăng kí kinh doanh và đi vào hoạt động, với tính chất là công ty đối vốn, việc tăng giảm vốn điều lệ để mở rộng sản xuất, kinh doanh là việc làm thường xuyên của công ty cổ phần. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng có thể thực […]

công bố thành lập doanh nghiệp

Dịch vụ công bố thành lập doanh nghiệp

Trước hết tôi xin cảm ơn dịch vụ công bố thành lập doanh nghiệp và những chia sẻ về pháp luật của công ty cung cấp cho tôi. Hiện nay, công ty đang làm ăn rất hiệu quả và tôi đang có ý định mở thêm văn phòng đại diện. Mong công ty cho tôi […]

thuế môn bài

Sau khi mở công ty du lịch

Tôi đang có ý định mở công ty du lịch, qua tìm hiểu, tôi biết được khi thành lập doanh nghiệp phải nộp thuế môn bài. Quý công ty cho tôi hỏi: thuế môn bài là gì? Mức thuế môn bài phải nộp là bao nhiêu? >> Tư vấn thành lập Công ty liên doanh Trả […]