thuế môn bài

Sau khi mở công ty du lịch

Tôi đang có ý định mở công ty du lịch, qua tìm hiểu, tôi biết được khi thành lập doanh nghiệp phải nộp thuế môn bài. Quý công ty cho tôi hỏi: thuế môn bài là gì? Mức thuế môn bài phải nộp là bao nhiêu? >> Tư vấn thành lập Công ty liên doanh Trả […]