Công bố thực phẩm chức năng sản xuất trong nước

Thực phẩm chức năng là loại thực phẩm có tác dụng hỗ trợ chức năng của các cơ quan, bộ phận cơ thể người. Nó có tác dụng hỗ trợ, bao gồm tăng cường, phục hồi, duy trì chức năng cho cơ thể, có hoặc không có tác dụng dinh dưỡng nhưng giúp con người […]