Tình huống liên quan về thủ tục đầu tư

Tình huống Công ty cổ phần A là công ty của Việt Nam và Công ty TNHH B là công ty của Trung Quốc dự kiến cùng hợp tác đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực cảng biển và đóng tàu trên biển tại Hải Phòng. 1) Tư vấn các hình thức đầu tư mà […]