thành lập trung tâm ngoại ngữ

Thành lập trung tâm ngoại ngữ có nên hay không?

Hiện nay, các trường đại học, cao đẳng đều thực hiện chương trình Tiếng Anh không chuyên với thời lượng 20 trình học dành cho phần kiến thức chung và 5-6 trình cho Tiếng Anh chuyên ngành. Tuy nhiên với cấu trúc chương trình học như vậy, có thể thấy chương trình học dành cho […]