đăng kí kinh doanh

đăng kí kinh doanh không hiệu quả

Sau khi đăng kí kinh doanh và đi vào hoạt động được một thời gian, công ty tôi đã bị phá sản do làm ăn thua lỗ và không thực hiện được nghĩa vụ trả nợ. Hiện  nay, Tòa án đang chuẩn bị ra quyết định mở thủ tục phá sản, tôi muốn hỏi sau […]

tư vấn pháp luật

Tư vấn pháp luật

Tôi được biết đến dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp của công ty nhờ vài người bạn. Hiện nay tôi mới thành lập doanh nghiệp và hoạt động của công ty đang bị trì trệ, không phát triển, nghĩa vụ nợ cũng đang gần đến hạn phải thực hiện. Qua tìm hiểu, tôi […]