Luật công ty cổ phần

Về luật công ty cổ phần

Tư vấn về luật công ty cổ phần: Tôi và một số cổ đông khác tạo thành một nhóm cổ đông, chúng tôi sở hữu 15%  cổ phần phổ thông. Tôi muốn hỏi, khi chúng tôi sở hữu số cổ phần phổ thông như trên thì có những quyền lợi gì? >>Thông tin hữu ích […]

đăng kí kinh doanh

Sau đăng kí kinh doanh

Sau khi hoàn thành đăng kí kinh doanh và đi vào hoạt động, với tính chất là công ty đối vốn, việc tăng giảm vốn điều lệ để mở rộng sản xuất, kinh doanh là việc làm thường xuyên của công ty cổ phần. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng có thể thực […]