Thủ tục cấp sổ đỏ

Tư vấn làm sổ đỏ

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay còn gọi là sổ đỏ là giấy tờ pháp lý xác lập mối quan hệ giữa Nhà nước với người sử dụng đất về quyền hạn và nghĩa vụ trong việc sử dụng đất đai. Hiện nay, cùng với sự phát triển cả xã hội, các vấn đề pháp […]