Điều lệ thành lập công ty cổ phần

Quy định của Điều lệ thành lập công ty cổ phần

Hiện nay, tôi đang làm biên bản kiểm phiếu cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tuy nhiên trong Điều lệ thành lập công ty cổ phần của chúng tôi không có quy định về mẫu của biên bản. Tôi muốn công ty tư vấn cho tôi theo quy định của pháp luật hiện […]

Điều lệ thành lập công ty cổ phần

Về điều kiện thành lập công ty cổ phần

Các vấn đề liên quan đến điều kiện thành lập công ty cổ phần là một trong những vấn đề được nhiều khách hàng quan tâm và gửi câu hỏi xin tư vấn về cho chúng tôi. Có một khách hàng liên hệ với Luật Việt Tín và mong được hiểu hơn về vấn đề sau: Trong trường […]

quyết định thành lập công ty cổ phần

Đơn đăng kí kinh doanh

Tôi có tham khảo bài viết về đơn đăng kí kinh doanh của Luật Việt Tín và đã thành lập được công ty. Do kinh doanh không hiệu quả nên công ty không phát triển được dẫn tới phá sản. Hiện nay, với kinh nghiệm của mình, tôi đang muốn được tuyển dụng làm Giám […]

Điều lệ thành lập công ty cổ phần

Điều lệ thành lập công ty cổ phần

Hỏi về điều lệ thành lập công ty cổ phần: Hiện nay tôi đang làm việc trong một công ty cổ phần và tôi rất muốn được làm thành viên của Hội đồng quản trị. Tôi muốn hỏi để trở thành thành viên của hội đồng quản trị cần phải có các tiêu chuẩn và […]