công ty luật

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần của chúng tôi đã được Việt Tín tư vấn và hỗ trợ bằng các dịch vụ pháp lý uy tin, tôi rất tin tưởng vào công ty. Hiện nay, công ty đã đi vào hoạt động và phát triển rất tốt, tôi đã được làm thành viên […]

điều lệ của công ty cổ phần

Nội dung điều lệ thành lập công ty cổ phần

Điều lệ thành lập công ty cổ phần là một trong những biên bản quan trọng, quyết định đến tổ chức và hoạt động của công ty. Với đặc trưng cho tính chất của công ty đối vốn, thủ tục thành lập công ty cổ phần khác phức tạp vì công ty chịu sự ràng […]

mẫu đăng kí kinh doanh

Mẫu đăng kí kinh doanh

Bạn làm đơn lên cơ quan đăng kí kinh doanh nhưng liên tục bị trả lại vì hồ sơ không hợp lệ, mẫu đăng kí kinh doanh không đúng yêu cầu và đang thắc mắc không biết làm gì để hàn thành hồ sơ nhanh gọn. Luật Việt Tín xin cung cấp một số quy […]