mã số mã vạch trên sản phẩm

Làm thế nào để có mã số mã vạch trên sản phẩm?

Bạn mới khởi nghiệp kinh doanh và bạn để ý thấy rằng mọi sản phẩm trên thị trường hiện nay hầu hết đều có mã số mã vạch trên các sản phẩm đó. Bạn cũng muốn có mã số mã vạch trên bao bì sản phẩm, hàng hoá của mình để xuất khẩu hay bán […]