Xuất bản tác phẩm của tác giả nước ngoài

Xuất bản tác phẩm của tác giả nước ngoài

Quyền của tác giả đối với tác phẩm là quyền tự động không phụ thuộc vào việc đăng ký bản quyền, để bảo vệ quyền lợi của tác giả thì tác phẩm luôn được nhà nước bảo hộ nhằm ngăn chặn mọi hành vi sao chép một cách trái phép. Chính vì vậy, để có […]

Luật Sở hữu trí tuệ: Thay đổi để thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế

Luật Sở hữu trí tuệ: Thay đổi để thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế

Theo quy định của pháp luật hiện hành trong lĩnh vực liên quan thì chủ sở hữu quyền liên quan uỷ quyền cho người khác hoặc trực tiếp nộp đơn đăng ký bản quyền tác giả. Tuy nhiên, rất nhiều cá nhân, tổ chức thừa nhận kinh nghiệm thực tiễn cũng như hiểu biết pháp […]

Đăng ký bản quyền tác giả

Vấn đề thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam

Trong những năm qua, chính sách bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan đã phát huy được tác dụng tích cực. Hầu hết các hoạt động trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, văn hóa – thông tin, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, nghệ thuật tạo hình phát thanh, truyền hình đã […]

Đăng ký bản quyền tác giả

Thách thức đối với bản quyền trước xu thế hội nhập

Việc tiến hành thủ tục đăng ký bản quyền tác giả và sở hữu trí tuệ đang là những vấn đề hết sức được quan tâm đối với doanh nghiệp trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế. Quyền sở hữu bản quyền được cấp cho chủ sở hữu quyền duy nhất để sử dụng […]