Đăng ký nhãn hiệu độc quyền

Nhãn hiệu nổi tiếng là gì và quy định về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng

Nhãn hiệu nổi tiếng là những nhãn hiệu đã được cơ quan có thẩm quyền bảo hộ công nhận là nổi tiếng và được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên thị trường. So với các nhãn hiệu bình thường thì nhãn hiệu nổi tiếng được hưởng sự bảo hộ mạnh hơn, ngăn chặn các […]

đăng ký nhãn hiệu

Nhãn hiệu là gì và các thành phần cấu tạo nên một nhãn hiệu

Nhãn hiệu là một tài sản vô giá, là công cụ quan trọng để bảo vệ thương hiệu của các doanh nghiệp và là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến việc quảng bá sản phẩm, tăng lợi nhuận kinh doanh. Vậy nhãn hiệu là gì và để có một nhãn hiệu cần phải có […]

thương hiệu

Đăng kí thương hiệu

Đăng kí thương hiệu là một trong những vấn đề đang được các doanh nghiệp quan tâm hàng đầu hiện này, đặc biệt là trong bối cảnh của nền kinh tế thị trường, tình hình mất thương hiệu ngày càng ra tăng theo cấp số nhân. Hiện nay, doanh nghiệp có thể đăng kí thương […]