công bố thành lập doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp 2014 ra đời đã có nhiều điểm mới tiến bộ hơn so với Luật doanh nghiệp 2005, một trong số đo là vấn đề công bố thành lập doanh nghiệp. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005, sau khi đăng kí, doanh nghiệp chỉ phải công bố một lần. Tuy nhiên, […]