Điều lệ thành lập công ty cổ phần

Quy định của Điều lệ thành lập công ty cổ phần

Hiện nay, tôi đang làm biên bản kiểm phiếu cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tuy nhiên trong Điều lệ thành lập công ty cổ phần của chúng tôi không có quy định về mẫu của biên bản. Tôi muốn công ty tư vấn cho tôi theo quy định của pháp luật hiện […]

tư vấn pháp luật

Tư vấn pháp luật công ty cổ phần

Tôi muốn nhờ công ty tư vấn pháp luật cho tôi về công ty cổ phần: Theo quy định của pháp luật hiện nay thì khi tiến  hành họp Đại hội đồng cổ đông cần những điều kiện gì và phiếu lấy ý kiến phải có nội dung như thế nào? >> công ty nước ngoài […]

ĐKKD

Dịch vụ tư vấn đăng ký kinh doanh

Tôi đã sử dụng dịch vụ tư vấn đăng ký kinh doanh của công ty và hiện nay tôi đang muốn công ty tư vấn cho tôi một vấn đề: Tôi đang gấp rút chuẩn bị cho cuộc họp Đại hôi đồng cổ đông của công ty. Vì đây là phiên họp đầu tiên nên tôi […]

mở công ty du lịch

Vấn đề sau khi mở công ty du lịch

Tôi được Luật Việt Tín hỗ trợ mở công ty du lịch. Công ty của tôi là công ty cổ phần và hiện nay tôi đang chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Tôi muốn nhờ công ty tư vấn giúp theo quy định của pháp luật hiện nay thì danh sách […]

luật thành lập doanh nghiệp

Các vấn đề về luật thành lập doanh nghiệp

Tư vấn về luật thành lập doanh nghiệp: Tôi rất muốn tìm hiểu các vấn đề liên quan đến công ty cổ phần và hiện nay đang muốn nhờ công ty tư vấn về Đại hội đồng cổ đông. Mong Quý công ty cho tôi biết, theo luật thành lập doanh nghiệp hiện nay, Đại […]

luật sư doanh nghiệp

Luật sư doanh nghiệp uy tín

Với tư cách là một luật sư doanh nghiệp, chúng tôi luôn tư vấn và hỗ trợ tất cả các vấn đề pháp lý liên quan đến doanh nghiệp. Chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi từ phía khách hàng về doanh nghiệp. Trong bài viết này, chúng tôi xin chia sẻ một số […]

luật công ty

Bàn về luật công ty cổ phần

Luật doanh nghiệp hay còn được gọi là luật công ty là văn bản pháp luật liên quy định tất cả các vấn đề liên quan đến đến các loại hình doanh nghiệp hiện nay, đặc biệt là công ty cổ phần. Sau những bài viết chúng tôi đã chia sẻ về công ty cổ […]

Quyết định thành lập công ty cổ phần

Vấn đề sau khi quyết định thành lập công ty cổ phần

Sau khi xem hồ sơ và quyết định thành lập công ty cổ phần X, tôi quyết định mua cổ phần phổ thông của công ty này. Tôi muốn biết, nếu là cổ đông phổ thông của công ty thì tôi có những quyền gì? >> Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài […]