tư vấn pháp luật

Những sai sót khi tiếp xúc khách hàng

Trong hoạt động tư vấn pháp luật, các kỹ năng mềm trong giao tiếp có vai trò rất quan trọng, vì vậy việc mắc những sai sót khi tiếp xúc khách hàng sẽ khiến bạn mất đi một khoản lợi nhuận cho công ty . Để tránh tình trạng đó, Luật Việt Tín xin đưa  […]