Thành lập công ty cổ phần

Chủ thể góp vốn vào công ty

Công ty cổ phần là một trong những loại công ty đang tồn tại và lớn mạnh trong nền kinh tế thị trường, không những nhà đầu tư trong nước mà nhà đầu tư nước ngoài cũng được phép thành lập công ty và hoạt động theo quy mô công ty này, đặc biệt trong […]

Loại hình công ty đối vốn

Về mặt lịch sử, các công ty đối vốn ra đời sau công ty đối nhân. Công ty đối vốn là loại hình các thành viên trong công ty không chú tâm đến nhân thân các thành viên khác mà họ chỉ chú ý đến số lượng, phần vốn mà thành viên đó đóng góp […]

Quy định về cuộc họp của HĐQT công ty cổ phần

Trong các loại hình doanh nghiệp hiện nay, thành lập công ty cổ phần là một trong những lựa chọn phổ biến nhất trên thế giới. Quyết định tối cao đối với các hoạt động của công ty cổ phần thuộc về Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. Vậy các cuộc họp HĐQT được […]

tư vấn về pháp luật

Tư vấn về pháp luật công ty cổ phần

Dịch vụ tư vấn về pháp luật: Hiện nay tôi đã được đề cử vào thành viên Ban kiểm soát và đang làm những nhiệm vụ đầu tiên. Tôi muốn tìm hiểu thêm về quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát đối với hoạt động của công ty. Mong công ty tư vấn giúp […]

luật công ty

Luật công ty cổ phần

Mong công ty tư vấn về luật công ty giúp tôi: Tôi đang làm việc trong công ty cổ phần X. Hiện nay, tôi chuẩn bị được thăng chức lên làm Giám đốc công ty. Tôi muốn biết, theo quy định của pháp luật hiện nay, khi là Giám đốc thì tôi có quyền và […]

công ty luật

Dịch vụ tư vấn của công ty luật Việt Tín

Tôi tìm đến dịch vụ tư vấn của công ty luật Việt Tín để mong Quý công ty tư vấn giúp tôi: Hiện nay, tôi được giao nhiệm vụ làm biên bản họp Hội đồng quản trị nhưng lại không am hiểu các quy định pháp luật về vấn đề nay. Mong quý công ty […]

tư vấn luật

tư vấn luật công ty cổ phần

Tôi tìm đến với công ty mong muốn được tư vấn luật về công ty cổ phần: hiện nay, tôi đang tìm hiểu các quy định của pháp luật về Hội đồng quản trị để chuẩn bị cho việc thành lập công ty cổ phần. Mong công ty tư vấn giúp tôi các quy định […]

Điều lệ thành lập công ty cổ phần

Quy định của Điều lệ thành lập công ty cổ phần

Hiện nay, tôi đang làm biên bản kiểm phiếu cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tuy nhiên trong Điều lệ thành lập công ty cổ phần của chúng tôi không có quy định về mẫu của biên bản. Tôi muốn công ty tư vấn cho tôi theo quy định của pháp luật hiện […]

tư vấn pháp luật

Tư vấn pháp luật công ty cổ phần

Tôi muốn nhờ công ty tư vấn pháp luật cho tôi về công ty cổ phần: Theo quy định của pháp luật hiện nay thì khi tiến  hành họp Đại hội đồng cổ đông cần những điều kiện gì và phiếu lấy ý kiến phải có nội dung như thế nào? >> công ty nước ngoài […]

mở công ty du lịch

Vấn đề sau khi mở công ty du lịch

Tôi được Luật Việt Tín hỗ trợ mở công ty du lịch. Công ty của tôi là công ty cổ phần và hiện nay tôi đang chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Tôi muốn nhờ công ty tư vấn giúp theo quy định của pháp luật hiện nay thì danh sách […]