công ty cổ phần

Vi phạm luật công ty cổ phần

Tôi là công nhân làm việc tại công cổ phần X, công ty hiện nay đã vi phạm luật công ty cổ phần thì vì nợ lương công nhân 03 tháng mà vẫn chưa có phản hồi nào từ cấp trên, công ty ngày càng làm ăn thua lỗ. Được biết tiền lương là một trong […]