Quy trình xin công bố phụ gia thực phẩm

Chất hỗ trợ chế biến  thực phẩm được gọi là phụ gia thực phẩm. Theo quy định, phụ gia thực phẩm cũng là một loại sản phẩm, hàng hóa cần phải công bố nếu muốn lưu hành trên thị trường. Thủ tục công bố phụ gia thực phẩm cũng khá phức tạp không thua kém […]