an toàn vệ sinh thực phẩm

An toàn vệ sinh thực phẩm nhập khẩu

Quý công ty cho tôi hỏi: Những thực phẩm nhập khẩu nào được miễn kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm? Trả lời: Theo quy định của pháp luật hiện nay, tất cả các sản phẩm khi nhập khẩu vào Việt Nam đều phải qua kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy […]