thủ tục thành lập công ty cổ phần

Sau khi hoàn thành thủ tục thành lập công ty cổ phần

Có rất nhiều khách hàng tìm đến với chúng tôi nhờ tư vấn về thủ tục thành lập công ty cổ phần và các vấn đề pháp lý sau khi công ty đi vào hoạt động, để đáp ứng những thắc mắc của khách hàng, trong bài viết này, chúng tôi xin đề cập đến […]

Luật công ty cổ phần

Về luật công ty cổ phần

Tư vấn về luật công ty cổ phần: Tôi và một số cổ đông khác tạo thành một nhóm cổ đông, chúng tôi sở hữu 15%  cổ phần phổ thông. Tôi muốn hỏi, khi chúng tôi sở hữu số cổ phần phổ thông như trên thì có những quyền lợi gì? >>Thông tin hữu ích […]

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Sau khi đọc hồ sơ thành lập công ty cổ phần Y, tôi rất có hứng thú với ngành nghề kinh doanh mà công ty đăng kí. Hiện nay, công ty đang cháo bán cổ phần phổ thông và tôi đang định mua để trở thành viên của công ty. Mong Quý công ty cho […]

Quyết định thành lập công ty cổ phần

Vấn đề sau khi quyết định thành lập công ty cổ phần

Sau khi xem hồ sơ và quyết định thành lập công ty cổ phần X, tôi quyết định mua cổ phần phổ thông của công ty này. Tôi muốn biết, nếu là cổ đông phổ thông của công ty thì tôi có những quyền gì? >> Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài […]