công ty luật

Dịch vụ tư vấn của công ty luật Việt Tín

Tôi tìm đến dịch vụ tư vấn của công ty luật Việt Tín để mong Quý công ty tư vấn giúp tôi: Hiện nay, tôi được giao nhiệm vụ làm biên bản họp Hội đồng quản trị nhưng lại không am hiểu các quy định pháp luật về vấn đề nay. Mong quý công ty […]

tư vấn pháp luật

Tư vấn pháp luật công ty cổ phần

Tôi muốn nhờ công ty tư vấn pháp luật cho tôi về công ty cổ phần: Theo quy định của pháp luật hiện nay thì khi tiến  hành họp Đại hội đồng cổ đông cần những điều kiện gì và phiếu lấy ý kiến phải có nội dung như thế nào? >> công ty nước ngoài […]

luật thành lập doanh nghiệp

Các vấn đề về luật thành lập doanh nghiệp

Tư vấn về luật thành lập doanh nghiệp: Tôi rất muốn tìm hiểu các vấn đề liên quan đến công ty cổ phần và hiện nay đang muốn nhờ công ty tư vấn về Đại hội đồng cổ đông. Mong Quý công ty cho tôi biết, theo luật thành lập doanh nghiệp hiện nay, Đại […]

thành lập doanh nghiệp giá rẻ

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ

Tôi đang sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ của công ty, tôi đang băn khoăn không biết pháp luật  quy định như thế nào về vấn đề trả cổ tức trong công ty cổ phần. Mong quý công ty tư vấn cho tôi vấn đề này. >>Những thông tin hữu ích<< […]

tư vấn pháp luật

Tư vấn về pháp luật công ty cổ phần

Được biết Luật Việt Tín là một công ty chuyên tư vấn về pháp luật, tôi có một vấn đề mong muốn Quý công ty giải đáp giúp tôi như sau: Công ty tôi là loại hình công ty cổ phần. Hiện nay tôi đang muốn chia công ty thành hai công ty mới. Tôi […]

pháp luật về công ty cổ phần

Pháp luật về công ty cổ phần

Công ty cổ phần là một sáng tạo vĩ đại của loài người trong lĩnh vực thương mại. Được thành lập và tồn tại độc lập với chủ sở hữu, công ty cổ phần là loại hình công ty có trách nhiệm hữu hạn. Vốn điều lệ của công ty được chia thành các phần […]