luật Việt Tín

Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp

Tôi tìm đến dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp của công ty vì thời gian gần đây tôi đã bị thu hồi chứng chỉ hành nghề kiểm toán viên, liệu tôi có bị thu hồi chứng chỉ hành nghề quản tài viên không? Mong Quý công ty giải đáp cho tôi về vấn đề này. […]