đăng kí thành lập doanh nghiệp

Đăng kí thành lập doanh nghiệp

Việc đăng kí thành lập doanh nghiệp hiện nay rất đơn giản, tuy nhiên không phải cá nhân, tổ chức nào cũng được phép thành lập doanh nghiệp. Nhà nước tôn trọng và cho phép mọi cá nhân tổ chức được thành lập doanh nghiệp, trừ những cá nhân tổ chức thuộc các đối tượng […]