an toàn vệ sinh thực phẩm

An toàn vệ sinh thực phẩm nhập khẩu

Quý công ty cho tôi hỏi: Những thực phẩm nhập khẩu nào được miễn kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm? Trả lời: Theo quy định của pháp luật hiện nay, tất cả các sản phẩm khi nhập khẩu vào Việt Nam đều phải qua kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy […]

vệ sinh an toàn thực phẩm

An toàn vệ sinh thực phẩm

Sức khỏe là tài sản quý giá nhất của mỗi con người, vì vậy các vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm hiện nay đang là mối quan tâm hàng đầu đối với người  tiêu dùng, các nhà sản xuất kinh doanh cũng như các cơ quan quản lí An toàn vệ sinh thực […]