Nhập siêu 2,7 tỷ đô la Mỹ do Samsung góp phần

Xuất khẩu và nhập khẩu nước ta giai đoạn vừa qua đều tăng trưởng mạnh. Tuy vậy, tốc độ tăng trưởng nhập khẩu lại cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng xuất khẩu, chỉ tính trong 5 tháng đầu năm 2017.

Theo báo cáo từ phía Bộ Công Thương, nếu chỉ tính trong 5 tháng đầu năm 2017 thì mức nhập siêu của Việt Nam chủ yếu là do nhập khẩu để nhằm mục đích phục vụ cho các dự án đầu tư thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài ngày càng có nhu cầu tăng cao. Riêng về nhập khẩu, kim ngạch của nước ta trong 5 tháng vừa qua đã được ước tính là đạt tới 82 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 23,9% so với cùng kỳ năm trước. Đây là một kết quả đáng ghi nhận và cần được thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa trong những tháng còn lại của năm 2017.

Nhập siêu 2,7 tỷ đô la Mỹ do Samsung góp phần

Theo số liệu thống kê thì nhu cầu nhập khẩu máy móc, thiết bị, phụ tùng và sắt thép, kim loại của nước ta ngày càng tăng cao so với những thời kỳ trước. Căn cứ vào số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài, thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ước tính được tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đã được thực hiện đầu tư đạt khoảng 6,15 tỷ đô la Mỹ, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2016, tập trung chủ yếu ở lĩnh vực chế biến, chế tạo chỉ trong vòng 5 tháng đầu của năm 2017.

Nguyên nhân của việc nhập khẩu nước ta tăng cao còn là do nhu cầu nhập khẩu phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Xuất khẩu từ tháng 6 trở đi, theo thông lệ hàng năm là đã bắt đầu vào chu kỳ tăng trưởng, đặc biệt là đối với các mặt hàng có kim ngạch tương đối lớn, do đó các doanh nghiệp trong nước tích cực gia tăng số lượng nhập khẩu để phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh các đơn hàng xuất khẩu trong giai đoạn này.

Theo báo cáo từ phía Bộ Công Thương có nêu rõ: “Nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng đạt khoảng 14,9 tỷ đô la Mỹ, ước tính tăng khoảng 38,8% so với cùng kỳ năm trước, xấp xỉ với mức tăng khoảng 4,17 tỷ đô la Mỹ. Việc nhập khẩu máy móc, thiết bị có sự tăng trưởng mạnh trong các tháng đầu năm, chủ yếu do việc tăng khối lượng nhập khẩu của các Công ty thuộc Tập đoàn Samsung (trong đó có Samsung Display là thúc đẩy mạnh mẽ việc nhập khẩu máy móc và thiết bị để phục vụ Dự án mới được điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tăng vốn). Khi tiến hành đầu tư vào lĩnh vực này, điều kiện cần đó là các doanh nghiệp phải hoàn thành những thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư cần thiết theo đúng các quy định của pháp luật hiện tại ban hành”.

Post Author: Sơn Trường