Hàng Việt Nam Làm giả ở nước ngoài rồi tuồn vào nội địa

Hàng Việt Nam bị làm giả ở nước ngoài rồi tuồn vào nội địa

Dù cho các doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu với Cục Sở hữu trí tuệ(SHTT) để bảo vệ nhãn hàng của mình không bị ăn cắp thì cũng không tránh khỏi việc bị làm nhái, làm giả. Theo ghi nhận, rất nhiều hàng hóa được gắn tem hàng Việt Nam chất lượng cao, nhưng thực chất lại […]

thương hiệu

Đăng kí thương hiệu

Đăng kí thương hiệu là một trong những vấn đề đang được các doanh nghiệp quan tâm hàng đầu hiện này, đặc biệt là trong bối cảnh của nền kinh tế thị trường, tình hình mất thương hiệu ngày càng ra tăng theo cấp số nhân. Hiện nay, doanh nghiệp có thể đăng kí thương […]