tư vấn pháp luật

Tư vấn pháp luật

Tôi được biết đến dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp của công ty nhờ vài người bạn. Hiện nay tôi mới thành lập doanh nghiệp và hoạt động của công ty đang bị trì trệ, không phát triển, nghĩa vụ nợ cũng đang gần đến hạn phải thực hiện. Qua tìm hiểu, tôi […]