hồ sơ thành lập công ty

Hồ sơ thành lập công ty hợp danh

Tôi và hai người bạn đã hoàn thành xong hồ sơ thành lập công ty hợp danh và đang băn khoăn về tài sản góp vốn vì tôi không góp vốn bằng tiền mặt mà góp vốn bằng chiếc ô tô ford do tôi làm chủ sở hữu. Mong công ty tư vấn giúp tôi, trong trường hợp này, pháp luật quy định về góp vốn như thế nào:

>>Tư vấn đầu tư nước ngoài<<
———
– Tư vấn thành lập văn phòng đại diện nước ngoài
Tư vấn thủ tục đầu tư nước ngoài đơn giản nhanh chóng

Trả lời:

Chào bạn!

Hiện nay, việc góp vốn bằng tài sản là việc hết sức bình thường, nó được pháp luật quy định rất rõ ràng và bạn không cần phải quá lo lắng về vấn đề này. Theo quy định của pháp luật về tài sản góp vốn thì khi tài sản góp vốn không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá và được thể hiện thành Đồng Việt Nam.

hồ sơ thành lập công ty

Có hai trường hợp góp vốn xảy ra:

Thứ nhất: Góp vốn thành lập doanh nghiệp.

Khi góp vốn thành lập doanh nghiệp, tài sản góp vốn phải được các thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc nhất trí hoặc do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Nếu tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được đa số các thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận.

Nếu tài sản góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì các thành viên, cổ đông sáng lập cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá; đồng thời liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.

Thứ hai: Góp vốn sau khi doanh nghiệp đã hoạt động.

Tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động do chủ sở hữu, Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần và người góp vốn thỏa thuận định giá hoặc do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Trường hợp tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được người góp vốn và doanh nghiệp chấp thuận.

Trường hợp nếu tài sản góp vốn được định giá cao hơn giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì người góp vốn, chủ sở hữu, thành viên Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, thành viên Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá; đồng thời, liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do việc cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.

Như vậy, khi muốn góp vốn thành lập doanh nghiệp hợp danh, Quý khách phải thỏa thuận với những người cùng góp vốn thành lập doanh nghiệp để tiến hành định giá hoặc mời tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp để định giá tài sản. Mọi thắc mắc về hồ sơ thành lập công ty, Quý khách hàng vui lòng  liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn miễn phí qua địa chỉ:

Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623

Email: luatviettin@gmail.com

Rất mong được hợp tác cùng quý khách!

 

Post Author: Phương Đỗ