giấy chứng nhận đầu tư và giấy đăng ký kinh doanh có gì khác

Giấy chứng nhận đầu tư là giấy phép hoạt động do cơ quan thẩm quyền ban hành cho cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện. Giấy chứng nhận đầu tư thường được cấp gắn liền với dự án đầu tư, thường được áp dụng phần lớn cho các tổ chức, cá nhân có yếu tố nước ngoài.

>>Có thể bạn quan tâm đến<<
——-
– Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư là gì
– Bản đầy đủ của mẫu giấy chứng nhận đầu tư

giấy chứng nhận đầu tư và giấy đăng ký kinh doanh có gì khác

Giấy chứng nhận đầu tư và giấy phép kinh doanh có một số điểm giống và khác nhau cơ bản sau :

Về giống nhau : giấy chứng nhận đầu tư và giấy đăng ký kinh doanh đều là giấy phép kinh doanh. Việc cấp giấy do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố/ tỉnh cấp cho đối tượng có đủ điều kiện để hoạt động về mặt pháp lý.

Về khác nhau :

Giấy chứng nhận đầu tư được áp dụng cho cả doanh nghiệp trong và ngoài nước nhưng thường là các tổ chức, cá nhân có yếu tố nước ngoài. giấy chứng nhận đầu tư thường kèm theo dự án và quy mô vốn do đó luật điều chỉnh không chỉ là Luật Doanh nghiệp mà còn cả Luật đầu tư.

Giấy phép kinh doanh : được áp dụng đối với các cá nhân, tổ chức khi có đủ điều kiện kinh doanh theo luật định, ngoại trừ những ngành nghề hay đối tượng mà theo luật quy định không được đăng ký kinh doanh. giấy phép kinh doanh chủ yếu do Luật Doanh nghiệp điều chỉnh.

Post Author: Sơn Trường