dịch vụ mở công ty

Dịch vụ mở công ty

Tôi được giới thiệu đến dịch vụ mở công ty của Luật Việt Tín và đã thành lập được công ty do tôi làm chủ sở hữu. Tôi đang muốn tìm hiểu về nghĩa vụ mà doanh nghiệp phải thực hiện khi tiến hành sản xuất kinh doanh. Mong Quý công ty tư vấn giúp tôi vấn đề này.

Trả lời:

Công ty luật chúng tôi rất vui khi đã hỗ trợ bạn thành lập doanh nghiệp thành công.Từ sự hiểu biết và kinh nghiệm của chúng tôi trong lĩnh vực tư vấn pháp luật, chúng tôi xin đưa ra những chia sẻ về vấn đề này như sau:

dịch vụ mở công ty

Doanh nghiệp là một trong những nhân tố thúc đẩy nền kinh tế ngày càng phát triển. Hiện này, Nhà nước rất quan tâm đến pháp luật doanh nghiệp và tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp phát triển. Từ đó, khi doanh nghiệp đựơc thành lập và đi vào hoạt động, cần thực hiện những nghĩa vụ sau đây:

>>Thông tin liên quan<<
——–
– công ty có vốn đầu tư nước ngoài là gì
– Thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài
  1. Đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật đầu tư và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.
  2.  Tổ chức công tác kế toán, lập và nộp báo cáo tài chính trung thực, chính xác, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về kế toán, thống kê.
  3.  Kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
  4.  Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo quy định của pháp luật về lao động; không được phân biệt đối xử và xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người lao động trong doanh nghiệp; không được sử dụng lao động cưỡng bức và lao động trẻ em; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề; thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và bảo hiểm khác cho người lao động theo quy định của pháp luật.
  5.  Bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ theo tiêu chuẩn do pháp luật quy định hoặc tiêu chuẩn đã đăng ký hoặc công bố.
  6.  Thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, công khai thông tin về thành lập và hoạt động, báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và quy định khác của pháp luật có liên quan.
  7. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và các báo cáo; trường hợp phát hiện thông tin đã kê khai hoặc báo cáo thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa đổi, bổ sung các thông tin đó.
  8.  Tuân thủ quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bình đẳng giới, bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo vệ di tích lịch sử-văn hóa và danh lam thắng cảnh.
  9. Thực hiện nghĩa vụ về đạo đức kinh doanh để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng và người tiêu dùng.

Có thể thấy, để đảm bảo cho doanh nghiệp phát triển bền vững không chỉ dựa trên yếu tố quản lý kinh doanh tốt mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố xã hội khác mà một trong số đó chính là những chủ trương, chính sách phù hợp của Nhà nước, hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh, canh tranh lành mạnh và phát triển bề vững. Để được tư vấn các vấn đề liên quan đến dịch vụ mở công ty của chúng tôi, Quý khách hàng vui lồng liên hệ với theo địa chỉ:

Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623

Email: luatviettin@gmail.com

Rất mong được hợp tác cùng quý khách!

Post Author: Phương Đỗ