đăng kí thành lập doanh nghiệp

Đăng kí thành lập doanh nghiệp

Việc đăng kí thành lập doanh nghiệp hiện nay rất đơn giản, tuy nhiên không phải cá nhân, tổ chức nào cũng được phép thành lập doanh nghiệp. Nhà nước tôn trọng và cho phép mọi cá nhân tổ chức được thành lập doanh nghiệp, trừ những cá nhân tổ chức thuộc các đối tượng tại khoản 2 điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014, theo đó:

  1. Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
  2.  Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;
  3.  Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;
  4. Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
  5.  Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;
  6.  Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

      Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

đăng kí thành lập doanh nghiệp
đăng kí thành lập doanh nghiệp

Để biết thêm thông tin chi tiết về các vấn đề pháp lý liên quan đăng kí thành lập doanh  nghiệp, Qúy khách hàng xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn luật miễn phí qua địa chỉ:

Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623

Email: luatviettin@gmail.com

Rất mong được hợp tác cùng quý khách!

 

Post Author: Phương Đỗ