đăng kí kinh doanh

đăng kí kinh doanh không hiệu quả

Sau khi đăng kí kinh doanh và đi vào hoạt động được một thời gian, công ty tôi đã bị phá sản do làm ăn thua lỗ và không thực hiện được nghĩa vụ trả nợ. Hiện  nay, Tòa án đang chuẩn bị ra quyết định mở thủ tục phá sản, tôi muốn hỏi sau khi mở thủ tục phá sản thì những hoạt động nào sẽ bị cấm thực hiện.

Trả lời:

Phá sản là một thủ tục đòi nợ đặc biệt có sự tham gia của người thứ ba, đó là Tòa án. Theo quy định của luật phá sản, sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản, doanh nghiệp, hợp tác xã vẫn tiếp tục hoạt động kinh doanh, nhưng phải chịu sự giám sát của Thẩm phán và Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.Trường hợp xét thấy người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã không có khả năng điều hành, doanh nghiệp, hợp tác xã có dấu hiệu vi phạm khoản 1 Điều 48 của Luật phá sản thì Thẩm phán ra quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã đó theo đề nghị của Hội nghị chủ nợ hoặc Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

đăng kí kinh doanh

Các giao dịch được quy định tại khoản 1 Điều 48 sẽ coi là vô  hiệu khi được thực hiện sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản. Ngoài ra, theo quy định tại khoản 1 Điều 59 Luật phá sản năm 2014 , những giao dịch của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán được thực hiện trong thời gian 06 tháng trước ngày Tòa án nhân dân ra quyết định mở thủ tục phá sản bị coi là vô hiệu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  • Giao dịch liên quan đến chuyển nhượng tài sản không theo giá thị trường;
  • Chuyển khoản nợ không có bảo đảm thành nợ có bảo đảm hoặc có bảo đảm một phần bằng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;
  • Thanh toán hoặc bù trừ có lợi cho một chủ nợ đối với khoản nợ chưa đến hạn hoặc với số tiền lớn hơn khoản nợ đến hạn;
  • Tặng cho tài sản;
  • Giao dịch ngoài mục đích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã;
  • Giao dịch khác với mục đích tẩu tán tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã.

Những giao dịch theo quy định trên sẽ bị xử lý theo pháp luật phá sản nếu bị vi phạm. Với tính chất bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả các chủ nợ, các quy định về phá sản ngày càng chặt chẽ hơn. Vì vậy, các giao dịch của Quý công ty sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản cần phải thận trọng và tuân theo quy định của pháp luật. Để được tư vấn pháp luật miễn phí và hỗ trợ các dịch vụ pháp lý về dịch vụ đăng kí kinh doanh, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623

Email: luatviettin@gmail.com

Rất mong được hợp tác cùng quý khách

Post Author: Phương Đỗ