công bố thành lập doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp 2014 ra đời đã có nhiều điểm mới tiến bộ hơn so với Luật doanh nghiệp 2005, một trong số đo là vấn đề công bố thành lập doanh nghiệp. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005, sau khi đăng kí, doanh nghiệp chỉ phải công bố một lần. Tuy nhiên, theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 thì doanh nghiệp phải tiến hành công bố nhiều lần theo quy định:

mau-dang-bo-cao-thanh-lap-cong-ty

Theo quy định tại điều 28 Luật doanh nghiệp; tại điều Luật doanh nghiệp 2014, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng kí doanh nghiệp và thông tư số 01/2013/TT-BTC của Bộ kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng kí doanh nghiệp:

Đối tượng phải đăng công báo trên Cổng thông tin Doanh nghiệp:

  • Doanh nghiệp thành lập mới;
  • Thay đổi nội dung đăng kí kinh doanh;
  • Quyết định giải thể doanh nghiệp;
  • Thông báo phát hành cổ phần phổ thông cho cổ đông phổ thông theo tỷ lệ cổ phần hiện có;Lưu ý:  Doanh nghiệp không bắt buộc phải đăng công bố nội dung trong các trường hợp sau: doanh nghiệp chỉ thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin theo quy định tại Khoản 2 Điều 47 Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT hoặc chỉ cập nhật thông tin về mã ngành, nghề kinh doanh và mã ngành, nghề kinh doanh chính hoặc thực hiện đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT.

Thời gian đăng công bố.

  1. Đối với doanh nghiệp đăng ký thành lập mới hoặc thay đổi nội dung đăng kí: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp.
  2. Quyết định giải thể doanh nghiệp trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thông qua.
  3. Thông bào phát hành cổ phiếu phổ thông cho cổ đông phổ thông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của công ty: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo.

Các phương thức đăng bố cáo

  1. Trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh.
  2. Trực tiếp tại Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh thuộc Cục Quản lý đăng ký kinh doanh.
  3. Thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ các dịch vụ pháp lý uy tín, Qúy khách hàng xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn luật miễn phí qua địa chỉ:

Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623

Email: luatviettin@gmail.com

Rất mong được hợp tác cùng quý khách!

Post Author: Phương Đỗ