Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy là gì?

Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy là gì?

Cùng với sự phát triển của đời sống kinh tế- xã hội, hoạt động xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trở thành một bộ phận không thể tách rời của hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý thị trường.

Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật là công cụ và phương tiện quan trọng để duy trì các chuẩn mực trong quan hệ kinh tế, thúc đẩy doanh nghiệp quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm. Đảm bảo an toàn, vệ sinh, sức khoẻ cho con người và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng và xã hội.

Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy là gì?

Quốc hội đã thông qua Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006 và có hiệu lực từ 01/01/2007. Việc soạn thảo và cho ra đời Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006 là hết sức cần thiết nhằm đổi mới toàn diện và thống nhất hoạt động quản lí tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, góp phần khẳng định chất lượng, thương hiệu và hiệu quả, khả năng cạnh tranh của nền kinh tế.

Cũng tại Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006, đã định nghĩa chứng nhận hợp chuẩn hợp quy là gì?

Cụ thể như sau:

  • Chứng nhận hợp chuẩn là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn.
  • Chứng nhận hợp quy là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Mọi vướng mắc về vấn đề chứng nhận hợp chuẩn hợp quy là gì? quý khách vui lòng liên hệ tới Luật Việt Tín. Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp và giải đáp những thắc mắc của quý khách.

Hotline: 1900 5656 89 / 0978 635 623.

Email: Luatviettin@gmail.com

Luật Việt Tín- Niềm tin của Doanh nghiệp!

 

Post Author: Nguyễn Đỉnh