Thành lập công ty cổ phần

Chủ thể góp vốn vào công ty

Công ty cổ phần là một trong những loại công ty đang tồn tại và lớn mạnh trong nền kinh tế thị trường, không những nhà đầu tư trong nước mà nhà đầu tư nước ngoài cũng được phép thành lập công ty và hoạt động theo quy mô công ty này, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay các doanh nghiệp nhà nước là đang dần chuyển sang mô hình công ty cổ phần theo phương thức cổ phần hóa. Cũng như các chủ thể đầu sản xuất – kinh doanh khác, để thực hiện các hoạt động trên công ty cổ phần phải số vốn nhất định. Vốn công ty cổ phần là vấn đề cực kỳ phức tạp, không chỉ liên quan đến bản chất kinh tế, khả năng về tài chính mà còn là yếu tố xác định địa vi kinh tế, khả năng cạnh tranh của công ty trên thương trường, liên quan đến hàng loạt các vấn đề pháp lý như quyền sở hữu, chuyển nhượng, thế chấp cổ phần, công ty.

Bên cạnh nhu cầu về vốn, trong xã hội có nền sản xuất hàng hóa phát triển thì sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của công ty. Kinh doanh là một tiến trình hết sức khó khăn và phức tạp, chịu sự tác động của nhiều yếu tố chủ quan và khách quan khác nhau, trong đó có các quy luật cạnh tranh và quy luật cung – cầu. Do vậy, mặc dù pháp luật thừa nhận quyền tự do kinh doanh của các cá nhân hoặc tổ chức, song không phải mọi chủ thể đều có thể thực hiện quyền năng này. Nhà đầu tư khi muốn thành lập doanh nghiệp phải có năng lực hành vi dân sự một cách toàn diện và không thuộc đối tượng pháp luật cấm thành lập, góp vốn vào các loại hình công ty. Chủ thể góp vốn vào công ty sau khi mua cổ phần sẽ trở thành cổ đông công ty. Tư cách cổ đông của công ty cổ phần được xác định dựa trên quyền sở hữu cổ phần. Khi họ trở thành, họ phải tuân theo thực hiện nghĩa vụ và hưởng quyền lợi theo quy định pháp luật hoặc điều lệ công ty có quy định. Công ty phải có trách nhiệm xem xét những trường hợp chủ thể không được góp vốn khi tiếp nhận thêm người mua cổ phần. Cổ đông công ty có quyền chuyển nhượng cổ phần tự do qua các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

Post Author: Phương Đỗ